2019 -2020

Tirsdag d. 3. september 2019. (FU)
Sundhedsforhold i Danmark og forebyggelsespolitikken ca. 1750-1860 ved 
Gerda Bonderup, lektor, dr. phil. Århus Universitet
At fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Lægerne udarbejdede et koncept, hvorefter sygdomme ikke længere blot skulle bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev ansættelse af embedslæger, oprettelse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, lovgivning om epidemier og indførelse af koppevaccination. En såkaldt Sundhedspolitikommission udsendte i 1803 til alle embedslæger et yderst   detaljeret spørgeskema om befolkningens leveforhold. Svarene skulle danne grundlaget for en samlet lov om sundhedsvæsenet. Af forskellige grunde trak det ud med loven, den kom først 50 år senere, da den nye epidemi – koleraen – havde vist dens nødvendighed.

Tirsdag d. 1. oktober 2019. (FU).
Skøde- og panteprotokoller i slægtsforskningen ved Nicolai Falberg Jensen Skøde- og pantevæsen. Rigsarkivet i Viborg

Et centralt redskab for slægts- og lokalhistorikeren er skøde- og panteprotokollerne, der indeholder en bred vifte af oplysninger om forfædrene og deres ejendomsforhold. I dette foredrag gennemgås skøde- og pantevæsenets historie fra første halvdel af 1600-tallet til anden halvdel af 1900-tallet, med udblik til forholdene i Sønderjylland.

Gennem konkrete eksempler kigger vi på, hvordan de tykke skøde- og panteprotokoller kan bruges i slægtsforskningen, og hvordan man navigerer mellem de forskellige arkivgrupper og arkivserier. Som det vil fremgå, indeholder skøde- og pantematerialet ikke kun oplysninger om folk med fast ejendom, men også om f.eks. fæstere og aftægtsfolk. 

Tirsdag d. 5. november 2019. (FU).
Bondedragten til hverdag og fest ved 
Esther Grølsted Dragtkonsulent ved Nationalmuseet fra 1970 til 2016.
Bondedragten til hverdag og fest i halv størrelse. 20 bondedragter 80-85 cm høje viser, hvordan folks tøj i Danmark på landet så ud 1780-1870. Dragterne repræsenterer både hverdags- og festtøj. Alle dragter er håndsyede.

Tirsdag d. 3. december 2019
I min farfars fotospor - Dansk Vestindien ved Ulrik Lauridsen

Tirsdag d. 7. januar 2020.
Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig 1914-1918.”  ved  Rene Rasmussen
Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det Tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den Store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede, og ca. 4.000 blev taget til fange. I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse - og om de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Tirsdag d. 4. februar 2020.
Fra land til by ved Otto Bendixen
Fra land til by. Noget af det vanskeligste for slægtsforskere er at finde de aner, som flytter fra landet og ind til byen. Det er især vanskeligt at finde ud af, hvor de kommer fra. Foredraget vil fremdrage måder til at løse dette problem, især i perioden efter ophævelsen af stavnsbåndet og i perioden, hvor den industrielle revolution begynder, og byerne lokker mennesker fra landet til at søge job i byerne. Der vil blive gennemgået både traditionelle og mere utraditionelle arkivalier. Desuden beskrives, hvordan man så finder ud af, hvor i byerne de pågældende slår sig ned.

Tirsdag d. 3. marts 2020.
Generalforsamling / Medlemsaften.

Tirsdag d. 14. april 2020. (FU).      AFLYST pga. coronavirus
Slægtsforskning i Tyskland ved  Henriette L. Idestrup cand Theol. Odense
Slægtsforskning i Tyskland. Hvad gør man, når man finder en ane, der er født indenfor det nuværende Tysklands grænser, endsige det gamle tyske kejserriges grænser? Er det nødvendigt at tilbringe sommerferien på tyske arkiver eller kan man forske hjemmefra via internettet? Hvordan kommer man i gang? Er det dyrt? Foredraget har til hensigt at hjælpe danske slægtsforskere med tyske aner i gang med eftersøgningen. Udgangspunktet er internettet, hvor mulighederne for at eftersøge sin tyske slægt hele tiden forøges i disse år.