2020-2021


Tirsdag d. 6. okt. 2020 (FU)
Kartoffeltyskerne ved Aksel Kramer

Kartoffeltyskernes historie er en del af historien om migration i 1700-tallet, I håbet om en bedre fremtid tog de mod Frederik den Femtes indbydelse om at komme hertil for at dyrke heden. Men hvem var de egentlig - og hvorfor kom de? Hvordan klarede de sig? Hvor for rejste nogle igen, medens andre blev.
Aksel Kramer, formand for Kartoffeltyskerne på Alheden giver fortællingen om deres skæbne med mulighed for, at få mere viden om slægternes baggrund og om man evt. selv er kartoffeltysker. 


Tirsdag d. 3. nov. 2020 (FU)
At skrive slægtshistorie ved Kathrine Tobiasen

Et er at indsamle data om sine forfædre, noget helt andet er at formidle stoffet videre. Hvis man vil have folk til at læse med, nytter det ikke at komme med rå, ubearbejdede data fra kirkebøger og skifteprotokoller. Men hvordan skriver man, så det fænger? Hvad tager man med i bogen, og hvad skal man udelade? Og hvordan får man trykt og formidlet værket? Foredraget vil inspirere til at komme i gang - hvad enten det er en lille beretning eller den store familiehistorie, der skal fortælles. 


Tirsdag d. 1. december 2020 (FU)
Selvmord og andre ulykkelige dødsfald ved Peter Olsen

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas; det kan vi læse i kirkebøgerne; men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og bevæggrunde for selvmord? Under foredraget vises via konkrete eksempler hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager. Med udgangspunkt i en rapport over selvmord udarbejdet i 1865, vil der også blive redegjort for hvilke metoder der typisk anvendtes til selvmord i midten af 1800-tallet samt fordelingen på køn, alder og årstider.  


Tirsdag d. 5. januar 2021 (FU)
Udvandrere – hvem var de? – og hvor blev de af ved Hans Peter Poulsen

Fra midten af 1800-tallet til 1914 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af?
Foredraget viser gennem en række eksempler, hvilke kilder på internettet, der kan benyttes til at finde oplysninger om udvandrerne og deres efterkommere.  

 

Tirsdag d. 2. februar 2021 (FU)
Behandling af persondata og slægtsforskning ved Per Andersen

Som om slægtsforskere ikke har udfordringer nok, skal vi også være opmærksom på diverse love, ikke mindst fordi der er tale om både billeder, persondata og følsomme persondata. I 2018 trådte den nye persondatalov (GDPR) i kraft om behandling af persondata, som er vigtig at forstå. Per Andersen fortæller primært om persondatalovene og ophavsretsloven, men berører også flere andre love. Emnet kan godt lyde kedeligt, men det bliver præsenteret på en tilgængelig måde med gode eksempler. 

 

Tirsdag d. 2. marts 2021
Retssag fra 1743 ved Leif Lillesøe

Hvordan finder man den ?
Hvordan var retssystemet under enevælden?
Hvordan var forholdene for fæstebønder? 

Tirsdag d. 6. april 2021
Svenske rødder ved Tommy Christensen

Specielt i Østdanmark har ganske mange søgt over Sundet for at finde arbejde i København og omegn, så der er god grund til at se efter om der skulle være en svensker i din slægt et eller andet sted i de seneste 300 år. I foredraget præsenteres de almindeligste kilder, håndbøger og hjemmesider, og der gives et par eksempler på svenskere, der blev gift og bosatte sig i København.

 

Tirsdag d. 1. juni 2021
Generalforsamling

Ved at flytte generalforsamlingen fra marts til 1. juni, håber vi at kunne holde den uden problemer med at mødes fysisk på KUC i konference 0.
Det må forventes, at der skal vises Corona pas. Foreningen vil være vært ved 1 øl/vand under generalforsamlingen
Efter generalforsamling og pause vil 2. halvleg byde på et indlæg af Leif, som vil fortælle om
foreningens ny scanner, om billedbehandlingsprogrammet i Word, og om hvordan man
downloader et gratis billedbehandlings program, hvis det skal være mere avanceret.
Ellen Rasmussen vil fortælle om billedbehandlingsprogrammet fra MyHeritage.