2021-2022


Tirsdag d. 7. sept. (FU) - afholdt online
Forsvundne arvinger ved Jon Adam Kronegh

Fra de støvede velkendte gange i Rigsarkivet til pludselig at blive hvirvlet ind i en stor TV-produktion. Historier om helt almindelige og absolut usædvanlige mennesker og om deres skæbner - små og store stykker danmarkshistorie. 


Tirsdag d. 21. sept. 2021
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.


Tirsdag d. 5. okt. 2021 (FU)

DNA og slægtsforskning på brugerniveau

Slægtsforsker Peter Olsen vil på et lavpraktisk niveau vise, hvordan han har anvendt DNA i sin slægtsforskning. Slægtskab med aner, der levede så lang tilbage som 1600-tallet, er bekræftet, en udlagt barnefader er (delvist) bekræftet, og Peters farfar har han måttet udskifte med en anden mand, end den, der var hans fars far. Undervejs vises konkrete eksempler fra hjemmesiderne FamilyTreeDNA, MyHeritage og DNA Painter. 

Tirsdag d. 2. nov. 2021
Retsbetjente 1600-1919 ved Torben Albret Kristensen

Ligesom amtmanden havde retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogeden) en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde. Han var dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet. I løbet af foredraget vil tilhørerne blive præsenteret for en bred vifte af de arkivalier, der er bevaret fra retsbetjentembederne, og hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.

Tirsdag d. 16. nov. 2021
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.


Tirsdag d. 7. december 2021 (FU)

Slægtsforskning i Nordtyskland ved Inger Buchard

Slægtsforskning i det nordlige Tyskland kræver lidt forhåndsviden om områdets komplekse historie. Med de mange digitale muligheder er det efterhånden muligt at orientere sig online; derpå kan man søge kilderne de rigtige steder og ofte blive overrasket over, at digitaliseringen skrider fremad, også i Tyskland.
Foredraget vil med udgangspunkt i konkrete søgninger give en introduktion til kildesøgningen.


Tirsdag d. 4. januar 2022 - Foredraget er flyttet til 4. april 2022 p.g.a. corona

 Tirsdag 1.  februar 2022 (FU) - aflyst p.g.a. corona

Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850 ved Asbjørn Romvig Thomsen 

Seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen fra Rigsarkivet i Viborg vil i dette foredrag fortælle om de børn, der blev født uden for ægteskab, og deres forældre. Fokus ligger på perioden 1750-1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kildematerialet. Derfor vil en del af foredraget give gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner. Først når vi ved mere om dem, kan vi nemlig begynde at finde svar på de mere komplicerede spørgsmål om deres
historie: Er det sandt, at de uægte børn og den ugifte mor blev udstødt og hånet af lokalsamfundet? Kom og få svar på disse spørgsmål, når Asbjørn Romvig Thomsen fortæller om sit arbejde med de uægte børn i den nordlige del af Salling – og hvad han måtte ende med at konkludere!

Tirsdag d. 22. febr. 2022
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.

 

Tirsdag d. 1. marts 2022
Generalforsamling

- medlemsaften 

Tirsdag d. 22. febr. 2022
1864 ved Tom Buk-Swienty

Tom er forfatter til de to bestsellers Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als, der begge er blevet belønnet med en række litterære priser, herunder Søren Gyldendalprisen og Årets Historiske Bog.
Slagtebænk Dybbøl handler om Danmarks vej ind i den skæbnesvangre krig og kulminerer ved Slaget ved Dybbøl den 18. april. Efterfølgeren Dommedag Als handler om den sidste og afgørende fase i krigen 1864, hvor Danmark var tæt på at gå under.
Tom er desuden en efterspurgt foredragsholder. Hans foredrag fylder foredragssalene over hele landet, og interessen for hans foredrag og emnerne er fortsat enorm. Hør de underholdende og inspirerende foredrag, og oplev hvorfor Tom er så efterspurgt!
(By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturafdelingen i Kolding kommune har ydet et stort tilskud til dette arrangement - Sammen designer vi livet)