2023-2024


Tirsdag d. 5. september 2023 
Distriktslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter ved Ulrik Alster Klug

Dette er en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokoller.
Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850'erne og i hvis patientjournaler, der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver, giver Ulrich nogle interessante eksempler.


Tirsdag d. 19. september 2023
Cafémøde

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.


Tirsdag d. 3. oktober 2023 (FU)
Når den røde hane galede ved Peter Olsen

Efter et historisk tilbageblik til tiden uden brandforsikringer, viser slægtsforsker Peter Olsen, hvordan man slår op i taksationsprotokoller, samt, hvordan vi får mest ud af de bygningsbeskrivelser, vi finder i disse protokoller. Det hele krydres med beretninger fra gamle brandbreve, forhørsprotokoller og folkeminder fundet i avisartikler.

Tirsdag d. 7. november 2023 (FU)
Bevaring af gamle billeder ved Henning Karlby

Hvordan scanner og affotograferer vi gamle billeder, så de får en størrelse og kvalitet, så de kan sættes ind i en slægtsbog eller bruges til et fotografisk slægtstræ uden billederne kommer til at fremstå med små firkanter (pixels) i det færdige billede.
Hvordan renser man et billede for ridser og hvordan får man kontrast frem i et billede, som er falmet.                                                                                                                   

Tirsdag d. 21. november 2023
Cafémøde

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.

Tirsdag d. 5. december 2023 (FU)
Amtsarkiver på nettet ved Hans Peter Poulsen

Amternes arkiver er meget omfattende og rummer en mangfoldighed af sagsområder, herunder mange af interesse for slægtsforskning. Journaler, registre og andre hjælpemidler kan i sig selv give oplysninger om en sag, i andre tilfælde er oplysningerne nødvendige for at kunne bestille sagsakterne frem til læsesalen.
 Foredraget forsøger at give et overblik over emnet og vil præsentere eksempler på bl.a. familieretslige sager.

 

Tirsdag d. 9. januar 2024 (FU) - obs 2. tirsdag i januar
Skifter ved Kathrine Tobiasen

Skifter er en fantastisk kilde; et skifte indeholder en guldgrube af oplysninger, der tillader os at komme helt tæt på vore aner. Vi bliver ofte inviteret på en regulær rundvisning i afdødes bolig, hører om vedkommende har gæld eller tilgodehavender og får linet alle arvingerne op. Foredraget fortæller endvidere, om hvordan skiftet foregik, og hvordan vi finder de relevante kilder.
 

Tirsdag d. 6. februar 2024 (FU)
Mediestream ved Per Andersen

Med Mediestream er der kommet en god måde at søge i danske aviser. Foredraget gennemgår, hvad Mediestream er, hvad det indeholder og ikke mindst, hvordan man søger i de mange aviser med speciel fokus på slægtsforskning. Der vises også med praktisk demo, hvordan man arbejder med Mediestream.

 

Tirsdag d. 20. februar 2024
Cafémøde.

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.

 

Tirsdag d. 5. marts 2024 (FU) 
Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger ved Torben Albret Kristensen

I mange af landets sogne er kirkebøgerne ikke bevarede før engang i løbet at 1700-tallet eller i værste fald ikke før 1813/15, og hvad gør man så? Foredraget tager udgangspunkt i mit eget forskningsprojekt omkring kortlægning af slægtsskabsforholdene på øen Strynø 1688-1801, hvor kirkbogen først er bevaret fra 1776.

Tilhørerne bliver præsenteret for en række kildegrupper, fx. tingbøger, landstingenes skøde- og pantebøger, jordebøger, fæste- og skifteprotokoller, matrikler m.m., og hvordan vi kan hente relevante oplysninger ud af dem. 

Tirsdag d. 19. marts 2024
Generalforsamling
- medlemsaften