Medlemsskab

Vi er en forening for slægtsforskere på alle trin – fra begyndere til rutinerede  – der ønsker at samle interesserede for at øge kendskabet til slægtsforskning gennem foredrag, ekskursioner, udveksling af viden og erfaring m.v.

Vi har altid et program, der indeholder mange tilbud til slægtsforskeren.

Har du lyst til at blive medlem så tryk på linket: Indmeldelse eller meld dig ind ved fremmøde til et af vore arrangementer.

Kontingent

200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for ægtepar

Kontingentet skal indbetales til kassereren senest 30. september. Beløbet kan indbetales ved overførsel til
reg.nr. 1551 kontonummer 8716544