2022 - 2023

Tirsdag d. 6. september 2022. (FU)
Faderskab og skilsmisse ved 
Svend Erik Christensen
Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn født uden for ægteskab og ægteskaber endt i skilsmisse. I første del af foredraget kigges nærmere på den vanskelige sporing af de udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden. I anden del af foredraget ses på muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse. Stikord til foredraget er adoption alimentationssager, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.  

Tirsdag d. 20. september 2022.
Cafemøde fra 15-17
Sted: Kolding bibliotek
På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkomne og betaler 50 kr. for at være med.


Tirsdag d. 4. oktober 2022.  (FU)
Lægdsruller og hærens stambøger ved 
Ulrich Alster Klug

Hvordan og hvor findes lægdsruller, og hvad finder vi i dem? Hvordan finder man rundt i hærens stambøger? I 1788 overtog staten udskrivningen af værnepligtige til militærtjeneste. Lægdsrullerne og stambøgerne giver slægtsforskeren mange detaljerede og nyttige oplysninger om de værnepligtige og tjenstgørende. Ulrich vil både give en gennemgang af lægdsrullernes opbygning og brug, dels illustrere med praktiske eksempler. Stambøger findes bevaret fra 1785 og kan anvendes, når man først har oplysning om indkaldelse f.eks. fra lægdsrullerne. Ulrich viser også brugen af de nye scanninger af lægdsrullerne på ArkivalierOnline.

Onsdag d. 26. oktober 2022.  (FU)
Introduktion til hjemmesiden FamilySearch ved 
Bodil Grove Christensen
Hjemmesiden familysearch.org er en af verdens største databaser, hvor vi kan lægge vores slægtstræ op samt gemme billeder, dokumenter og erindringer om os selv og vores forfædre. Hjemmesiden kan kommunikere med forskellige slægtsprogrammer, bl.a. Legacy, og der vises, hvordan man kan uploade til og downloade fra FamilySearch. Værktøjer til at lave slægtsforskning i andre lande vil også blive gennemgået. Desuden vil søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der henvises til andre databaser, som arbejder sammen med FamilySearch, herunder Ancestry, Find-my-Past og MyHerritage.

Tirsdag d. 15. november 2022.
Cafemøde fra 15-17
Sted: Kolding bibliotek
På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkomne og betaler 50 kr. for at være med.

Tirsdag d. 6. december 2022. (FU)
Afskrevne kilder og indtastningsprojekter
Peter Olsen
Som slægtsforsker skal man ofte søge bredt over sogne og tid, når man forsøger at finde fx vielser og afdøde. Desuden støder vi jævnligt på aner, hvor vi ikke kender fødesogn. Her kan afskrevne kilder være en stor hjælp. Peter Olsen viser med eksempler, hvordan han har benyttet afskrevne kilder til at finde fjerne slægtninge - både i tid og sted. Der vises også eksempler på indtastningsprojekter, hvor vi alle kan hjælpe ved at gøre endnu flere kilder søgbare.

Tirsdag d. 3. januar 2023. (FU)
Hvordan sporer man vandrende håndværkere ved 
Hans Peter Poulsen
Mange håndværkssvende drog på valsen, rundt i Danmark og sydpå, og de kan være vanskelige at spore. Hvilke muligheder har vi?

Tirsdag d. 7. februar 2023.  (FU)
Brug DAISY bedre ved 
Ulrich Alster Klug
Rigsarkivets onlineregistratur findes på Rigsarkivets hjemmeside, og den er et fantastisk hjælpemiddel. Mange slægtsforskere synes dog, det er svært at benytte DAISY. Ulrich giver et overblik over DAISYs opbygning og demonstrerer, hvordan systemet med fordel kan benyttes. Hvordan klarer man sig, når slægten stammer fra et andet sted i landet, end hvor man selv bor? Ved at gøre sit forarbejde grundigt, kan man effektivt udnytte et besøg ved et andet landsarkiv eller Rigsarkivet. Desuden ser vi på sammenhængen mellem ArkivalierOnline (hvor arkivserierne lokaliseres via DAISY) og DAISY selv, samt hjælpemidler til at bestille det ønskede materiale i DAISY, f.eks. DigDag, det interaktive historisk-administrative danmarkskort.

Tirsdag d. 21. februar 2023.
Cafemøde fra 15-17
Sted: Kolding bibliotek
På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkomne og betaler 50 kr. for at være med.

Tirsdag d. 7. marts 2023.
Generalforsamling / Medlemsaften. 
Sted: Konference 0, KUC

Torsdag d. 30. marts 2023. (FU).      
Plejebørn og fattigvæsen ved
Michael Dupont
Mange er stødt på plejebørn og fattigfolk i deres slægt. Langt tilbage i tiden blev fattige registreret af kommunen; men var det alle, der kunne få hjælp, hvis de fik brug for det? Kom og hør om fattigvæsenet og se, hvordan det udviklede sig til det, vi i dag bedre kender som folkepension, sygesikring og arbejdsløshedshjælp. Fattigvæsenet tog sig også af plejebørn, men først i 1888 kom en lov om tilsyn med plejebørn og godkendelse af plejeforældre. Børneloven af 1905, som også indeholdt regler om værgerådene (senere børneværnet), skulle både beskytte samfundet, men samtidig tage hånd om børn, der ikke fik en ordentlig opvækst. Foredraget kommer løbende ind på arkivalier og viser, hvordan du selv kan finde oplysninger om dine forfædre. Vi skal bl.a. se på Fødselsstiftelsens plejeprotokoller, også kaldet udsætterprotokoller.