Samarbejde

Vi samarbejder med Slægtsforskning Kongeaaen. Det betyder, at et medlemskab af den ene forening giver gratis adgang til den anden forenings arrangementer. 

Du finder deres program på Facebook eller på slaegt.dk under arrangementer.