Efterår 2024


Tirsdag d. 3. september 2024

Forbrydelsens ansigt v/Gitte Høstbo                                                                                                                                                                                                                                Foredragsholderen er Gitte Bergendorff Høstbo, der er Formand for Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, underviser i slægtsforskning, har en Bachelor i historie og antropologi og er kulturformidler på Herlev Bibliotek. I foredraget fortæller Gitte Høstbo om forbryderbilledets historie. I en tid hvor fotos var forbeholdt de velhavende, og hvor det gjaldt om at tage sig godt ud, viser fortællingerne i bogen en helt anden side af samfundet med realistiske fotos og en beskrivelse af de skæbner, som lå bag forbryderbilledet.                                                                                                                                                                                                                      Vi møder en række barske og ofte rørende og rystende menneskeskæbner, som på forbryderbilleder er fastholdt i en brøkdel af et sekund. Fotografierne stammer fra forbryderalbums fra perioden 1850-1920, da det danske politi begyndte at anvende tvangsfotografering af lovovertrædere.                                                                  Gitte har været med til at lave bogen med samme titel som foredraget “Forbrydelsens ansigt" sammen med Peter Wodskou og Poul Duedahl.                                      Gitte fortæller historien om bogens fremstilling og om historierne deri, bl.a. om de to sidste dødsdømte forbrydere der tog til Norge, om Alberti der blev statsminister og om Jens Nielsen, den sidste der blev henrettet i Danmark – foruden historierne om en lang række tiggere, alfonser, løsagtige kvinder og cykeltyve. Når man bladrer i de efterladte forbryderalbum, står man ansigt til ansigt med ægte skæbner, som ofte levede deres liv i den kriminelle underverden på kanten af normalsamfundet og det er dem Gittes foredrag handler om.
Og hvem ved måske er der også lidt forbrydere fra Thisted med?


Tirsdag d. 17. september 2024
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.


Tirsdag d.1 oktober 2024
Ejendomshistorie – ved du, hvor dine forfædre boede? – v/Michael Dupont

Mange kender kun landsbyen eller købstadens navn, men ikke den eksakte matrikel, hvor forfædrene boede. I mange tilfælde kan man føre en ejendoms historie flere hundrede år tilbage i tiden, og måske står huset der endnu. Vi kommer også ind på gamle matrikelkort og udskiftningskort. Meget af dette materiale findes nu på internettet.

Tirsdag d. 5. november 2024
Det danske arkivvæsens historie v/Torben Albret Kristensen

Når vi i dag besøger Rigsarkivets afdelinger og lokal- og stadsarkiver eller benytter os af deres efterhånden store udbud af online-arkivalier, tænker vi næppe meget over, hvorfor så meget er bevaret eller hvordan det er havnet på det enkelte arkiv. Foredraget er en tour de force gennem de sidste 800 års arkivhistorie med særlig vægt på de sidste 150 år og ikke mindst det store arbejde, der i 1880'erne førte til oprettelsen af de tre provinsarkiver i Viborg, Odense og København.


Tirsdag d. 19. november 2024
Slægtscafe

På mødet kan du få hjælp til din egen slægtsforskning, tydning af gotisk skrift, søgning på internet mv. - DU bestemmer selv.
Medbring gerne en bærbar pc, en fil, en tekst til oversættelse eller hvad du har lyst til. Vi har trådløst internet.
Ikke medlemmer af foreningen er meget velkommen og betaler 50 kr. for at være med.

Tirsdag d. 3. december 2024
Skolearkiver v/Hans Peter Poulsen

Skolernes arkivalier giver oplysninger om både elever og skoleholdere. Foredraget forsøger at give et overblik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise eksempler.