Foreningens historie

Koldinghus - Forening af Slægtsforskere.

Foreningen blev stiftet den 22. maj 1989.

Før 1989 måtte vi her fra Kolding køre til Fredericia for at høre foredrag o.l. i forbindelse med slægtsforskning, og mange var medlem af Trekantens Slægtsforskerforening. Fx kørte Ellen Skov, Betty Nielsen, Anna Kristensen og undertegnede gennem flere år med Ingrid Bruhn, som lagde bil til.

Det var i den periode Ingrid Bruhns kongstanke at få startet en forening i Kolding, men det skulle desværre ikke lykkes hende - idet hun afgik ved døden efter en kortvarig sygdom uden at få denne drøm opfyldt.

Det videre forløb:
25. april 1989 blev der afholdt et indledende møde med det formål at danne en slægtsforskningsforening i Kolding. Der deltog 19 personer, og man enedes i store træk om indholdet af de fremlagte forslag til vedtægter.

8. maj 1989 mødtes en mindre arbejdsgruppe bestående af Leila og Bent Nielsen, Bodil Bogh, Lene Vestergaard, Karsten Eriksen og undertegnede, hvor vedtægter, formål, navn, logo, indmeldelsesblanket, foreningsblad, pressedækning m.m. blev aftalt.

18. maj 1989 udsendtes en indkaldelse til stiftende generalforsamling, foreningens foreløbige vedtægter samt indmeldelsesblanket til alle deltagere i det indledende møde den 25. april samt til yderligere 26 interesserede, i alt 45 personer.

Den 22. maj 1989 afholdtes stiftende generalforsamling i Klostergården, hvor vedtægter, formål, foreningens navn m.m. blev revideret og godkendt af de ca. 40 fremmødte, og følgende deltagere blev valgt til varetagelse af det fremtidige foreningsarbejde:

Bestyrelse: Irene Jensen
Lene Vestergaard
Karsten Eriksen
Steen Kristensen
Bodil Bogh
Suppleant: Anneline Jensen
Revisor: Bent Nielsen
Revisorsuppleant: Peter Nierhoff

31 blev optaget som medlemmer, og derudover var der ca. 27 interesserede. Et årskontingent kostede 60 kr. - Sct. Jørgens Gård dannede i starten rammen om foreningslivet.

En cadeau til foreningen var da den i 1996 blev godkendt til at afholde det landsdækkende Slægtsforskertræf, i hvilken anledning, der også blev fremstillet et deltagerkatalog.

Irene Lindbæk.