Slægtsbladet "Min Slægt - Din Slægt"

Medlemsblad

Bladet Min Slægt - Din Slægt

Bladet udkommer 3 gange om året - i april, oktober og december.

Redaktionen modtager meget gerne artikler og forslag til artikler fra medlemmerne.
Deadline for indsendelse er henholdsvis primo marts, september og november - specifik dato fremgår af seneste blad.

Bladet indeholder informationer om foreningen, dens aktiviteter - herunder foredrag.